Arhiv novic
- Aktivnosti Ženskega odbora SDS Litija
- Dr. Brejc na konferenci o evropski varnosti
- Dr. Brejc o razmerju med politiko in javno upravo
- Pomladni dan v Evropi 2006 – Osnovna šola Pesnica
- Delo dr. Brejca v času od 27.4.-3.5.
- Komentar odzivov na državno proslavo ob dnevu upora proti okupatorju
- Predlog resolucije o prometni politiki Republike Slovenije
- Predlog za sprejem avt. razl. 3. in 5. toč. 2. odst. 57. čln. Zakona o dohodnini
- Predlog zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
- Predlog zak. o sprem. in dopoln. Zak o zaposl. in zavar. v prim. brezposelnosti
- Černobil - nikoli več!
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o prevzemih
- Predlog zakona o dopoln. Zakona o dohodnini
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o davku na motorna vozila
- Seja Izvršilnega odbora SDS Trbovlje
- Okrogla miza v Preboldu
- V Škofji Loki ustanovljen Klub seniorjev in seniork
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o star. varstvu in druž. prejemkih
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o zdravniški službi
- Predlog zakona o Poslovnem registru Slovenije
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Pomorskega zakonika
- Ustanovljen občinski odbor SDS v Apačah
- Konferenca OO SDS Mislinja
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o zadrugah
- Seja Izvršilnega odbora SDS Podčetrtek
- Ustanovljen Ženski odbor SDS v Pomurju
- Seja Izvršilnega odbora SDS Ormož
- Konferenca OO SDS Cerklje
- Konferenca OO SDS Žalec
- Konferenca Občinskega odbora SDS Loški Potok
- Predlog zakona o meteorološki dejavnosti
- 4. seja Sveta SDS
- Okrogla miza PONUJENE PRILOŽNOSTI V EU
- Dr. Brejc obiskal Brežice
- V okviru Pomladnega dne je dr. Brejc obiskal Gimnazijo Kranj
- Dr. Brejc 21.4. ob 18.00 na radiu Brežice o bodoči schengenski meji
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o nepremičninskem posredovanju
- Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
- Pomladni dan v Evropi na OŠ Venclja Perka, Domžale
- Seja upravnega odbora Združenja za energetiko pri GZS
- Seja Izvršilnega odbora SDS Grosuplje
- V Pomurski regiji ustanovljen Ženski odbor SDS
- Seja Izvršilnega odbora SDS Domžale
- Volilna konferenca v Ormožu
- Slovenska lesna tehnološka platforma
- Izjave bivšega predsednika vlade, Antona Ropa, so groteskne
- Seja MO SDS Nova Gorica
- Seja Izvršilnega odbora SDS Škofja Loka
- Resolucija o prometni politiki
- Dr. Brejc z dijaki Gimnazije Poljane o aktualnih temah
- Evropska komisija prezrla strokovnjake iz novih držav članic EU
- Izjava dr. Romane Jordan Cizelj o dogovoru o finančni perspektivi 2007-13
- kongres Evropske ljudske stranke, Rim 30. in 31. marec 2006
- Dr. Brejc o sprejetem dogovoru o finančni perspektivi
- Predlog zakona o gospodarskih zbornicah
- Dr. Brejc na zasedanju EP izpostavil pomen odprtja trga delovne sile
- 3. seja Sveta Ženskega odbora SDS
- V Slovenj Gradcu novo vodstvo mestnega odbora SDS
- Seja Posavske regijske koordinacije SDS s predsednikom Janezom Janšo
- Seja Izvršilnega odbora SDS Vodice
- Seja Izvršilnega odbora SDS Bloke
- Izvoljen nov predsednik mestnega odbora SDS Celje
- Predlog resolucije o preprečevanju in zatiranju kriminalitete
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o plačilnem prometu
- Pomladni dan v Državnem zboru
- Seja Izvršilnega odbora SDS Izola
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o prekrških
- Konferenca OO SDS Križevci
- Letna konferenca MO SDS Koper
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o matičnem registru
- Predlog odloka o sprem. in dopoln. Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o zdravstveni inšpekciji
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o Banki Slovenije
- Predlog zakona o kolektivnih pogodbah
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih
- Predlog zakona o evidentiranju nepremičnin
- Predlog zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih
- Zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom
- Predlog deklaracije o usmeritveh za delovanje RS v institucijah EU
- Evropski parlament naslednji teden o prostem pretoku delovne sile
- Dr. Romana Jordan Cizelj je vložila kandidaturo za podpredsednico EPP
- Predsednik vlade Janez Janša je odgovarjal na vprašanja poslank in poslancev
- Ustanovna konferenca Ženskega odbora SDS Gorenjske regije
- Delo dr. Brejca v času od 16.3.-22.3.
- Obisk županov Avstrijske ljudske stranke
- Od besed k dejanjem tudi na področju energetske politike
- Podmladki SDS, Nsi in SLS podpisali nov sporazum o sodelovanju
- Tiskovna konferenca in IO OO SDS Škofja Loka
- Delo dr. Brejca v času od 1.3.-14.3.
- Slušatelji Nove politike v JEK
- O lizbonski strategiji in pripravah na Evropski svet
- Letna konferenca OO SDS Šempeter- Vrtojba
- Ustanovitev kluba seniorjev in seniork MO SDS Celje
- Strokovna ekskurzija v južno Francijo
- Z izobraževanjem začeli slušatelji Akademije dr. Jožeta Pučnika
- Novo vodstvo Ženskega odbora SDS Obljubljanske regije
- Odkrili doprsni kip dr. Jožeta Pučnika
- Razprava o Zeleni knjigi o evropski energetski politiki
- Javna predstavitev mnenj o zakonu o medijih