Arhiv novic
- Obravnava 10. rednega letnega poročila varuha človekovih pravic za leto 2004
- Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005
- Predlog zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj
- Poslanska skupina SDS podpira dve kohezijski regiji
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije
- Poslanska skupina SDS o trajnem sodniškem mandatu
- Obravnava predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o policiji
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti na smučiščih
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001
- Seja IO OO SDS Muta
- Seja Izvršilnega Odbora OO SDS Ilirska Bistrica
- Predlog zakona o sprememah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč
- Sestanek z v.d. veleposlanico kitajske ambasade gospo Wu Liyuan
- Slovenska demokratska mladina podpira reforme
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu
- Predlog zakona o verski svobodi in verskih skupnostih
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozu nevarnega blaga
- Lista prioritet EU je vse daljša
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju tujcev (nelektorirano)
- Druga obravnava predloga zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih
- Seja IO OO SDS Šempeter – Vrtojba
- Volilna konferenca OO SDS Škofljica
- Člani KSS in SDM Jesenice v DZ-ju
- Predlog zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
- Seja Koroške regijske koordinacije SDS
- Člani OO SDS Vojnik na obisku v Ivančni Gorici
- Seja IO OO SDS Dravograd
- Seja IO SDS
- Predsednik SDS Janez Janša po seji Izvršilnega odbora SDS
- V Evropskem parlamentu o boju proti podnebnim spremembam
- Poslanci Alojz Sok (NSi), Jože Tanko (SDS) in Franc Kangler (SLS) utemeljili zahtevo za ustanovitev parlamentarne komisije
- Prva izmenjava mnenj o uredbi o lokalnem prometu na zunanjih mejah EU
- SDS pričakuje bolj vsebinsko LDS
- Nagradno žrebanje ZARTVSLO
- Predstavitev proračunskega memoranduma RS za obdobje 2006-2007
- Predsednik SDS na obisku na Gorenjskem
- Predstavitev proračunskega memoranduma Republike Slovenije za obdobje 2006 in 2007 ter predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2007
- Miro Petek o prihodnosti zdravilišča Rimske toplice
- Trboveljčani obeležili 15. obletnico ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite
- Sobivanje z medvedom in možne rešitve odprtih vprašanj
- Sprejeto poročilo o socialni razsežnosti globalizacije
- Vodja Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke (SDS) g. Jože Tanko je sprejel veleposlanika Republike Madžarske Nj. Eksc. dr. Józsefa Czukorja.
- Poslanca SDS o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in predlogu zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu
- 14. redna seja IO OO SDS Trbovlje
- Predlog Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, nujni postopek
- Predlog Zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnega pasu Republike Slovenije – nujni postopek
- Leto dni po parlamentarnih volitvah
- Stališče SDS o pobudi za arbitražo
- Srečanje vodje poslanske skupine SDS Jožeta Tanka z Madžarskim veleposlanikom JÓZSEFOM CZUKORJEM
- Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
- Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah - skrajšani postopek
- Predlog Zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe in o lastništvu zaposlenih
- Predlog zakona o spremembah zakona o Bloudkovih priznanjih - skrajšani postopek
- Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o glasilstvu
- Predlog zakona o spremembah zakona o poslancih
- Predlog zakona o spremembah zakona o detektivski dejavnosti
- Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o socialnem varstvu
- Slovesna otvoritev moderne čistilne naprave v Trebnjem
- Turčija mora izpolniti vse pogoje
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu
- Druga obravnava predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah
- Poslanska vprašanja predsedniku vlade Janezu Janši
- Novi zakon za primerljivo javno RTV z ostalimi evropskimi RTV
- Srečanje mednarodnih sekretarjev članic EPP v Berlinu
- Odzivi na zadnje dogajanje v zvezi z referendumom o RTV
- Dr. Romana Jordan Cizelj o 7. okvirnem programu z vidika potreb evropske družbe
- Zavajanja in laži v kampanji kažejo na strah pred izgubo političnega vpliva na RTV
- Na referendumu gre za svobodo javne besede
- Na referendumu ZA
- Glas ZA je glas za svobodo javne besede
- Premier pozval volivce, da na referendumu glasujejo ZA novi zakon
- ZA boljši program javne RTVS
- Obravnava amandmajev k poročilu dr. Brejca o socialni razsežnosti globalizacije
- Novinarska konferenca o strategiji RTV in mnenjih iz tujine
- Odgovor na odziv RTV Slovenija in poslanke Majde Širca
- Predstavitev referendumske kampanje koalicije SDS, NSI, SLS in DESUS
- Dr. Brejc organiziral srečanje na temo Uredbe o pravilih za obmejni promet na zunanjih kopenskih mejah Unije
- O novinarski neodvisnosti in avtonomnosti RTV Slovenija na današnji novinarski konferenci
- Srečanje OO SDS Cerklje na gradu Strmol
- Danijel Krivec in Robert Hrovat o predlogu Zakona o spremembahin dopolnitvah Zakona o gasilstvu
- Dr. Romana Jordan Cizelj podprla prizadevanja za odpravo diskriminacije med spoloma v sistemih zdravstvenega varstva
- Novinarska konferenca koalicije o RTV
- Na novinarski konferenci predstavili podatke mednarodne primerjave javnih RTV v članicah EU in treh nečlanicah
- Poziv poslancem LDS, naj tudi v očitnem pomanjkanju svojih argumentov ohranijo kulturo dialoga, dostojnost in strpnost
- Občinski odbor SDS Gorenja vas-Poljane na Škrlatici in Triglavu
- Mnenje dr. Jakubowitza bi lahko predstavljalo mnenje posameznega strokovnjaka in ne mnenja Sveta Evrope
- Odgovor na ponovno zahtevo za pridobitev uradnega mnenja o zakonu o RTVS
- Srečanje voditeljev strank članic Mednarodne zveze demokratov (IDU) v Washingtonu
- Predreferendumska kampanja
- Podpora vladnemu predlogu Zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone v Sloveniji in epikontinentalnem pasu
- Odgovor na zahtevo poslank in poslanca za pridobitev uradnega mnenja o zakonu o RTV Slovenija
- Avtoceste so pomemben del gospodarskega razvoja
- Jože Tanko, vodja Poslanske skupine SDS o imenovanju ravnateljev
- Seniorji v Lepeni
- Neuspešni poskus veta državnega sveta na novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Ocena dela Poslanske skupine SDS v prvem delu mandata
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Dr. Romana Jordan Cizelj podprla svetovno kampanjo za boj proti revščini
- Izšla prva številka časopisa Občina Cerklje na Novi poti