Arhiv novic
- Razmišljanja: O reformah in še čem….
- 6. kongres Foruma za kmetijstvo in podeželje
- SDS pomagala brezdomcem
- Redna seja IO OO SDS Šempeter - Vrtojba
- Avtentična razlaga 4. odstavka 62. člena Zakona o zavarovalništvu
- 10. jubilejni kongres SDM
- V Trebnjem ustanovili Ženski odbor SDS
- Poslanca izrazila zahvalo za razrešitev vprašanja kreditojemalcev SIB banke
- Novela zdravstvenega zakona in pregled dela preiskovalne komisije
- Dr. Brejc nadomestni član začasnega odbora za preiskovanje delovanja CIA
- V EP pod pokroviteljstvom dr. Brejca potekala predstavitev sistema SYCP
- Seja IO SDS Kamnik
- Seja IO SDS Velike Lašče
- Seja IO OO SDS Sv. Jurij
- Reforme so odgovor na izzive globalizacije
- Jedrske raziskave
- Z Georgom W. Bushem o širjenju demokracije po svetu
- Zakon o spremembah zakona o trgovinah
- O evropskih in slovenskih železnicah
- Seja IO OO SDS Vrhnika
- Ptujska regijska koordinacija SDS
- Dr. Brejc pokrovitelj predstavitve sistema "Slovenija - vaš partner"
- Predlog sklepa o imenovanju članov v organe RTV Slovenija
- Seja IO OO SDS Krško
- Silvestrovo z OO SDS Gorenja vas –Poljane
- Izjava predsednika SDS Janeza Janše po rednem letnem posvetu SDS
- Pregled dela v letu 2005
- Slovesnost ob 15.letnici odločitve o osamosvojitvi, v znamenju domoljubja
- Predlog Resolucije o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010
- Predlog zakona o vinu
- Predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah
- Novo vodstvo OO SDS Škofja Loka
- Vprašljive pavšalne ocene policijskega sindikata o delovanju Kosove komisije
- Seja IO OO SDS Ljutomer
- Seja IO SDS Cerklje
- Seja OO SDS Rogašovci
- Poslanica predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (nelektorirano)
- Obravnava predloga odloka o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (nelektorirano)
- 12. redna seja DZ - vprašanja poslank in poslancev
- Dr. Mihael Brejc bo 16.12. v Kopru sodeloval na okrogli mizi o Schengenski meji
- Dr. Brejc o direktivi o hrambi podatkov
- Seja IO OO SDS Komenda
- Seja IO OO SDS Šempeter- Vrtojba
- Seja IO SDS Križevci
- Seja OO SDS Zavrč
- Potreba po razvojno naravnanem proračunu
- V Evropskem parlamentu o učinkoviti končni rabi energije
- Perspektive mladih v EU
- Spodbuda mladim za aktivno sooblikovanje družbe
- Izobraževanje za predstavnike odnosov z javnostmi MO in OO SDS
- Marijan Pojbič dobil mandat poslanca SDS
- Seja Podravske regijske koordinacije
- Premier nagovoril udeležence 13. Ministrskega srečanja OVSE
- Okrogla miza na temo Lizbonske strategije in priložnosti za podjetnike
- Intervju s predsednikom vlade Janezom Janšo v Večeru
- Netaktne poteze opozicije
- Dr. Brejc na srečanju z novim predsednikom SME Union dr. Christophom Leitlom izpostavil vprašanje plačilne nediscipline
- Čigav varuh je Hanžek?
- Odbor EP soglasno potrdil poročilo dr. Brejca o Uredbi o lokalnem prometu na zunanjih mejah EU
- Predlog resolucije o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2006 – 2010
- Za odreditev parlamentarne preiskave
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih (nelektorirano)
- Obravnava predloga zakona o informacijskem pooblaščencu
- Predlog odloka o ravnanju s tajnimi podatki
- Predlog zakona o spremembi zakona o poslancih
- Predlog zakona o spremembi zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Predlog zakona o spremembah zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa
- Predlog zakona o zaščiti prič
- Predlog zakona o gospodarskih družbah
- Dr. Brejc na seji odbora LIBE v EP predstavil predloge sprememb Uredbe o lokalnem prometu na zunanjih mejah EU
- Dr. Brejc v Črnomlju o schengenski meji in njenih posledicah
- Študenti so za reforme
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (nelektorirano)
- Protesti sindikatov preuranjeni
- Predlog zakona o spremembah zakona o davku na izplačane plače (nelektorirano)
- Obravanava predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (nelektorirano)
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (nelektorirano)
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa
- Posvet in 16. obletnica Slovenske demokratske mladine
- Izobraževanje novoizvoljenih predsednikov MO in OO SDS
- Seja IO OO SDS Škofja Loka
- Mednarodne aktivnosti SDS
- Seja IO OO SDS Škofljica
- Seja MO SDS Slovenj Gradec
- Seja IO OO SDS Radovljica
- Za REACH po meri Slovenije ter malih in srednje velikih podjetij
- Danes v Evropskem parlamentu o sredstvih za razgradnjo jedrskih elektrarn
- Seja Sveta Ženskega Odbora SDS v Kungoti
- Izobraževanje zaključila 3. generacija Akademije dr. Jožeta Pučnika
- Kluba županov in svetnikov SDS podpirata vladne reforme
- Seja IO SDS Šmartno pri Litiji
- Koroška regijska koordinacija SDS
- Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005 do 2013
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
- Obravnava 10. rednega letnega poročila varuha človekovih pravic za leto 2004
- Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005
- Predlog zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj
- Poslanska skupina SDS podpira dve kohezijski regiji