Arhiv novic
- Slovenski prispevek v podporo miru
- SDM o izzivih Bolonjskega procesa
- Avtentična razlaga 2. ods. 187. čl. in 2. ods. 188. čl. Zakona o varstvu okolja
- 7. seja IO ŽO SDS
- 7. zimske športne igre SDS
- Predlog zakona o društvih
- Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2006
- Predlog zakona o poroštvo Republike Slovenije Dars, d. d.
- Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije Dars, d.d.
- Predlog zakona o dop. zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestn. izd.
- Predlog zakona o spremembah zakona o vojnih invalidih
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu
- Predlog zakona o spremenbah in dopolnitvah zakona o azilu
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o industrijski lastnini
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu
- Kulturno društvo Groblje na obisku v Bruslju
- Dr. Brejc podpira idejo o ustanovitvi Evropske orkestrske akademije
- Predlog zakona o spr. in dopolnitvah zakona o varstvu okolja
- Predlog zakona o spr. in dopolnitvah zakona o nacionalni stan. varč. shemi
- Predlog zakona o spr. in dopolnitvah zakona o avtorskih in sorodnih pravicah
- Resolucija o nacionalem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki
- OO SDS Koper v Evropskem parlamentu
- O uresničevanju lizbonskih ciljev
- Obljubljanska regijska koordinacija SDS
- Seja IO OO SDS Ormož
- Predlog zakona o zdravilih
- Seja IO MO SDS Slovenj Gradec
- Predlog zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in med. organizacije
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kontroli cen
- Zakon o poroštvu
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju
- Predlog zakona o osebnem imenu
- Razmišljanja: O reformah in še čem….
- 6. kongres Foruma za kmetijstvo in podeželje
- SDS pomagala brezdomcem
- Redna seja IO OO SDS Šempeter - Vrtojba
- Avtentična razlaga 4. odstavka 62. člena Zakona o zavarovalništvu
- 10. jubilejni kongres SDM
- V Trebnjem ustanovili Ženski odbor SDS
- Poslanca izrazila zahvalo za razrešitev vprašanja kreditojemalcev SIB banke
- Novela zdravstvenega zakona in pregled dela preiskovalne komisije
- Dr. Brejc nadomestni član začasnega odbora za preiskovanje delovanja CIA
- V EP pod pokroviteljstvom dr. Brejca potekala predstavitev sistema SYCP
- Seja IO SDS Kamnik
- Seja IO SDS Velike Lašče
- Seja IO OO SDS Sv. Jurij
- Reforme so odgovor na izzive globalizacije
- Jedrske raziskave
- Z Georgom W. Bushem o širjenju demokracije po svetu
- Zakon o spremembah zakona o trgovinah
- O evropskih in slovenskih železnicah
- Seja IO OO SDS Vrhnika
- Ptujska regijska koordinacija SDS
- Dr. Brejc pokrovitelj predstavitve sistema "Slovenija - vaš partner"
- Predlog sklepa o imenovanju članov v organe RTV Slovenija
- Seja IO OO SDS Krško
- Silvestrovo z OO SDS Gorenja vas –Poljane
- Izjava predsednika SDS Janeza Janše po rednem letnem posvetu SDS
- Pregled dela v letu 2005
- Slovesnost ob 15.letnici odločitve o osamosvojitvi, v znamenju domoljubja
- Predlog Resolucije o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010
- Predlog zakona o vinu
- Predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah
- Novo vodstvo OO SDS Škofja Loka
- Vprašljive pavšalne ocene policijskega sindikata o delovanju Kosove komisije
- Seja IO OO SDS Ljutomer
- Seja IO SDS Cerklje
- Seja OO SDS Rogašovci
- Poslanica predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (nelektorirano)
- Obravnava predloga odloka o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (nelektorirano)
- 12. redna seja DZ - vprašanja poslank in poslancev
- Dr. Mihael Brejc bo 16.12. v Kopru sodeloval na okrogli mizi o Schengenski meji
- Dr. Brejc o direktivi o hrambi podatkov
- Seja IO OO SDS Komenda
- Seja IO OO SDS Šempeter- Vrtojba
- Seja IO SDS Križevci
- Seja OO SDS Zavrč
- Potreba po razvojno naravnanem proračunu
- V Evropskem parlamentu o učinkoviti končni rabi energije
- Perspektive mladih v EU
- Spodbuda mladim za aktivno sooblikovanje družbe
- Izobraževanje za predstavnike odnosov z javnostmi MO in OO SDS
- Marijan Pojbič dobil mandat poslanca SDS
- Seja Podravske regijske koordinacije
- Premier nagovoril udeležence 13. Ministrskega srečanja OVSE
- Okrogla miza na temo Lizbonske strategije in priložnosti za podjetnike
- Intervju s predsednikom vlade Janezom Janšo v Večeru
- Netaktne poteze opozicije
- Dr. Brejc na srečanju z novim predsednikom SME Union dr. Christophom Leitlom izpostavil vprašanje plačilne nediscipline
- Čigav varuh je Hanžek?
- Odbor EP soglasno potrdil poročilo dr. Brejca o Uredbi o lokalnem prometu na zunanjih mejah EU
- Predlog resolucije o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2006 – 2010
- Za odreditev parlamentarne preiskave
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih (nelektorirano)
- Obravnava predloga zakona o informacijskem pooblaščencu
- Predlog odloka o ravnanju s tajnimi podatki
- Predlog zakona o spremembi zakona o poslancih
- Predlog zakona o spremembi zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Predlog zakona o spremembah zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa