Arhiv novic
- V Pomurski regiji ustanovljen Ženski odbor SDS
- Seja Izvršilnega odbora SDS Domžale
- Volilna konferenca v Ormožu
- Slovenska lesna tehnološka platforma
- Izjave bivšega predsednika vlade, Antona Ropa, so groteskne
- Seja MO SDS Nova Gorica
- Seja Izvršilnega odbora SDS Škofja Loka
- Resolucija o prometni politiki
- Dr. Brejc z dijaki Gimnazije Poljane o aktualnih temah
- Evropska komisija prezrla strokovnjake iz novih držav članic EU
- Izjava dr. Romane Jordan Cizelj o dogovoru o finančni perspektivi 2007-13
- kongres Evropske ljudske stranke, Rim 30. in 31. marec 2006
- Dr. Brejc o sprejetem dogovoru o finančni perspektivi
- Predlog zakona o gospodarskih zbornicah
- Dr. Brejc na zasedanju EP izpostavil pomen odprtja trga delovne sile
- 3. seja Sveta Ženskega odbora SDS
- V Slovenj Gradcu novo vodstvo mestnega odbora SDS
- Seja Posavske regijske koordinacije SDS s predsednikom Janezom Janšo
- Seja Izvršilnega odbora SDS Vodice
- Seja Izvršilnega odbora SDS Bloke
- Izvoljen nov predsednik mestnega odbora SDS Celje
- Predlog resolucije o preprečevanju in zatiranju kriminalitete
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o plačilnem prometu
- Pomladni dan v Državnem zboru
- Seja Izvršilnega odbora SDS Izola
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o prekrških
- Konferenca OO SDS Križevci
- Letna konferenca MO SDS Koper
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o matičnem registru
- Predlog odloka o sprem. in dopoln. Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o zdravstveni inšpekciji
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o Banki Slovenije
- Predlog zakona o kolektivnih pogodbah
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih
- Predlog zakona o evidentiranju nepremičnin
- Predlog zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih
- Zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom
- Predlog deklaracije o usmeritveh za delovanje RS v institucijah EU
- Evropski parlament naslednji teden o prostem pretoku delovne sile
- Dr. Romana Jordan Cizelj je vložila kandidaturo za podpredsednico EPP
- Predsednik vlade Janez Janša je odgovarjal na vprašanja poslank in poslancev
- Ustanovna konferenca Ženskega odbora SDS Gorenjske regije
- Delo dr. Brejca v času od 16.3.-22.3.
- Obisk županov Avstrijske ljudske stranke
- Od besed k dejanjem tudi na področju energetske politike
- Podmladki SDS, Nsi in SLS podpisali nov sporazum o sodelovanju
- Tiskovna konferenca in IO OO SDS Škofja Loka
- Delo dr. Brejca v času od 1.3.-14.3.
- Slušatelji Nove politike v JEK
- O lizbonski strategiji in pripravah na Evropski svet
- Letna konferenca OO SDS Šempeter- Vrtojba
- Ustanovitev kluba seniorjev in seniork MO SDS Celje
- Strokovna ekskurzija v južno Francijo
- Z izobraževanjem začeli slušatelji Akademije dr. Jožeta Pučnika
- Novo vodstvo Ženskega odbora SDS Obljubljanske regije
- Odkrili doprsni kip dr. Jožeta Pučnika
- Razprava o Zeleni knjigi o evropski energetski politiki
- Javna predstavitev mnenj o zakonu o medijih
- Novinarska konferenca OO SDS Škofja Loka
- Konferenca OO SDS Kobarid
- Predlog zak. o poroštvu RS za obveznosti Univerze na Primorskem
- Predlog zak. o Skladu RS za nasledstvo in visokem predstavniku RS za nasledstvo
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o vojnih veteranih
- Začetek izobraževanja Nova politika
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu
- Predlog zakona o t. i. drugem tiru Koper-Divača
- Predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini
- Avtentična razlaga 3. in 5. točke drugega odstavka 57. člena Zakona o dohodnini
- Predlog zak. o sprem. in dopoln. zak. o dostopu do informacij javnega značaja
- Spletna klepetalnica z glavnim tajnikom SDS
- Predlog zakona o mineralnih gnojilih
- Predlog zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
- Predlog zakona o odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja
- Predsednik Evropske komisije J. M. Barroso v državnem zboru
- Predlog zak. o sprem. in dop. zak. o ustanovitvi občin ter o določ. njih. območ.
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih
- Seja IO OO SDS Borovnica
- Seja IO OO SDS Rogatec
- Predlog Zak. o sprem. in dopoln. zak. o trgu vrednostnih papirjev
- Predlog zak. o sprem. in dopoln. Zak. o varstvu pred naravnimi in drug.nesrečami
- Seja IO MO SDS Murska Sobota
- Predlog zak. o sprememb. in dopoln. zak. o sodelova. delavcev pri upravljanju
- Predsednik Janez Janša odgovarjal na poslanska vprašanja
- Predlog zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju ev. delniške družbe
- Iran in EU - Katero pot izbrati?
- Kako zmanjšati birokracijo pri prijavljanju na evropske raziskovalne projekte
- Seja IO OO SDS Hrpelje - Kozina
- Nedržavotvorna drža LDS zavira delo Ustavnega sodišča
- Izmenjava mnenj o informacijah ob finančnih transakcijah
- 4. Volilni zbor Slovenskega narodnega foruma
- Pisne izjave
- 17. obletnica SDS
- Novinarska konferenca dr. Brejca in ministra Mateja
- Seja IO OO SDS Mozirje
- Seja IO MO SDS Ljubljana
- Evropski parlament podprl predlog direktive o storitvah
- Dr. Romana Jordan Cizelj o Predlogu Direktive o storitvah na notranjem trgu
- Komisar Frattini: Poročilo dr. Brejca odličen primer sodelovanja EU institucij.
- Dr. Brejc na srečanju z vodji predstavništev EP