Arhiv novic
- Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
- Evropski razvojni tokovi in prihodnost Maribora
- Ženske vse aktivnejše v politiki
- Predlog zakona o dopolnitvi zakona o gozdovih
- Predlog zakona o spremembi zakona o varstvu potrošnikov
- Predlog zakona o predlaganju kandidatov iz RS za sodnike mednarodnih sodišč
- Delo dr. Brejca v času od 15.6. - 21.6.2006
- Predlog zakona o dopolnitvah predloga zakona o nadzoru državne meje
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o dohodnini
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izobraževanju odraslih
- Predlog zakona o varstvu javnega reda in miru
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Mežica
- Konferenca ŽO SDS Celje
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Dobrova - Polhov Gradec
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Rogašovci
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Izola
- Janez Janša o aktualnih političnih zadevah
- Predlog zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Kostanjevica na Krki
- Kongres Kluba seniorjev in seniork pri SDS
- Tiskovna konferenca Strokovnega sveta pri OO SDS Škofja Loka
- Predlog sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Republike Črne Gore
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektor
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnih zavarovanjih
- Ivan Grill o noveli zakona o zaposlov. in zavarov. za primer brezposelnosti
- Predlog zakona o obveznem izvodu publikacije
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Pivka
- OO SDM Ig o mladih in njihovem prostem času
- Predlog ustavnega zakona o spremembi 121., 140. in 143. člena Ustave RS
- Predsednik vlade Janez Janša odgovarjal na poslanska vprašanja
- Govor Janeza Janše na 37. Taboru slovenskih pevskih zborov
- 5. seja Sveta SDS
- Pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo
- Ustanovljen Občinski odbor SDS Rečica ob Savinji
- Konferenca OO SDS Mozirje
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Kungota
- Delo dr. Brejca v času od 8.6. - 14.6.2006
- Evropski parlament o uvedbi evra v Sloveniji
- Konferenca MO SDS Murska Sobota
- Konferenca OO SDS Radenci
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Grosuplje
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Muta
- Ustanovitev Ženskega odbora SDS Ormož
- Dr. Romana Jordan Cizelj o raziskavah in razvoju v Evropskem parlamentu
- Dr. Romana Jordan Cizelj obiskala Gorleben
- 8. letne športne igre SDS
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Hajdina
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Komenda
- Konferenca OO SDS Dobrna
- Delo dr. Brejca v času od 1.6. - 7.6.2006
- Dimitrij Kovačič ob prvi obletnici dela preiskovalne komisije
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Medvode
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Vransko
- Konferenca OO SDS Podlehnik
- Dve leti Slovenije v Evropski Uniji
- Demeter Sadnikar za Veliko planino
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Dol pri Ljubljani
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Divača
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Jesenice
- Seja IO Ženskega odbora SDS Litija
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Kranjska Gora
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Lendava
- Seja Izvršilnega odbora MO SDS Novo mesto
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Mozirje
- Seja Izvršičnega odbora OO SDS Sveta Trojica
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Domžale
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Ajdovščina
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Kozje
- Seja Izvršilnega odbora MO SDS Murska Sobota
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Šentilj
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Sv. Ana v Slovenskih Goricah
- Seja Izvršilnega odbora MO SDS Ribnica
- Seja Izvršilnega odbora MO SDS Slovenj Gradec
- Alenka Jeraj nagovorila udeleženke Europe Alive
- O učinkoviti rabi energije in širitvi evro območja
- Delo dr. Brejca v času od 25.5. - 31.5.2006
- Razstava slik slikarjev Vide Slivniker Belantič in Milana Unkoviča
- Predlog avtentične razlage besedila 33. člena Zakona o vrtcih
- Predlog zakona o preskrbi s krvjo
- Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
- Javna tribuna Strokovnega sveta OO SDS Škofja Loka
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o socialnem varstvu
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o policiji
- Srečanje Evropskega združenja za atomsko energijo
- Ustanovljen Klub seniorjev in seniork v OO SDS Radovljica
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Žužemberk
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Dobje
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Komen
- Seja Izvršilnega odbora MO SDS Nova Gorica
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Štore
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Trebnje
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Žalec
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Šmartno ob Paki
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Ravne na Koroškem
- Jožef Jerovšek in Miro Petek na srečanju odborov za zunanje zadeve v Bruslju
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Kazenskega zakonika RS
- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zaščiti prič
- Ustanovitev Ženskega odbora SDS Kidričevo