Arhiv novic
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Dol pri Ljubljani
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Divača
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Jesenice
- Seja IO Ženskega odbora SDS Litija
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Kranjska Gora
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Lendava
- Seja Izvršilnega odbora MO SDS Novo mesto
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Mozirje
- Seja Izvršičnega odbora OO SDS Sveta Trojica
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Domžale
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Ajdovščina
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Kozje
- Seja Izvršilnega odbora MO SDS Murska Sobota
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Šentilj
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Sv. Ana v Slovenskih Goricah
- Seja Izvršilnega odbora MO SDS Ribnica
- Seja Izvršilnega odbora MO SDS Slovenj Gradec
- Alenka Jeraj nagovorila udeleženke Europe Alive
- O učinkoviti rabi energije in širitvi evro območja
- Delo dr. Brejca v času od 25.5. - 31.5.2006
- Razstava slik slikarjev Vide Slivniker Belantič in Milana Unkoviča
- Predlog avtentične razlage besedila 33. člena Zakona o vrtcih
- Predlog zakona o preskrbi s krvjo
- Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
- Javna tribuna Strokovnega sveta OO SDS Škofja Loka
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o socialnem varstvu
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o policiji
- Srečanje Evropskega združenja za atomsko energijo
- Ustanovljen Klub seniorjev in seniork v OO SDS Radovljica
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Žužemberk
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Dobje
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Komen
- Seja Izvršilnega odbora MO SDS Nova Gorica
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Štore
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Trebnje
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Žalec
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Šmartno ob Paki
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Ravne na Koroškem
- Jožef Jerovšek in Miro Petek na srečanju odborov za zunanje zadeve v Bruslju
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Kazenskega zakonika RS
- Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zaščiti prič
- Ustanovitev Ženskega odbora SDS Kidričevo
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Ribnica na Pohorju
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Ormož
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Šmarje pri Jelšah
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Kostel
- Seja Dolenjsko Belokranjske regijske koordinacije
- Predlog zak. o sprem. in dopoln. Zak. o ustan. občin ter o določitvi njih. obmo.
- Predlog zakona za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah
- Srečanje dr. Petra Verliča in Srečka Hvauca s člani IO SDS Starše
- Minister dr. Milan Zver in poslanec Srečko Hvauc na obisku v občini Starše
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Ljutomer
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Gorišnica
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Šentjur
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Vipava
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Križevci
- Seja Izvršilnega odbora MO SDS Maribor
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Rače-Fram
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Moravče
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Tišina
- Predlog zak. o sprem. in dopol. Zak. o slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
- 18. izredna seja DZ o plinskih terminalih
- Javna tribuna Stokovnega sveta OO SDS Škofja Loka
- Bojan Starman na Dunaju
- Ustanovitev Štajerskega narodnega foruma
- Predlog zakona o sprem. in dopoln. Zakona o osnovni šoli
- Predlog zak. o sprem. in dopoln. Zak. o vračanju vlaganj v javno telekomu. omr.
- Predlog zakona o elektronskem poslovanju na trgu
- Zakon o biocidnih proizvodih
- Predlog zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih
- Predlog zakona o sladkovodnem ribištvu
- Poziv opozicijskim poslanskim skupinam k reševanju vprašanja izbrisanih
- Zaključek košarkaške sezone v OO SDS Ivančna Gorica
- Predlog zakona o verski svobodi
- Po prepričanju SDM študentske demonstracije niso uspele
- Nerazumne demonstracije Študentske organizacije
- Ženski pogled na aktualno politično dogajanje v Sloveniji in Evropski uniji
- Neverodostojna politika ŠOS
- Sprememba 83. člena Ustave RS, predlagatelj mag. Branko Grims
- Javna tribuna z evroposlanko dr. Angeliko Niebler
- PS SDS sprejela delegacijo CDU iz Ormesheima.
- Javna tribuna Strokovnega sveta OO SDS Škofja Loka.
- Sprememba 83., 100. in 167. člena Ustave RS, predlagatelj France Cukjati
- Sprememba 121., 140. in 143. člena Ustave RS, predlagatelj France Cukjati
- Sprememba 121., 140. in 143. člena Ustave RS, predlagatelj D. Lavtižar Bebler
- Z vlakom po Sloveniji
- Poziv k sooblikovanju evropskih politik
- Stališče o zahtevi opozicije za sklic izredne seje v zvezi s plinskimi terminali
- Dr. Brejc 24.5. na javni tribuni o schengenski meji v Sečovljah
- Člani SDS iz Prebolda in Domžal na obisku v Strasbourgu
- Seja Izvršilnega odbora MO SDS Koper
- Seja Izvršilnega odbora OO SDS Lukovica
- Predsednik SDS in Vlade RS Janez Janša o konvergenčnih poročilih
- V Poslanski skupini SDS smo pričakovali pozitivno poročilo
- Sprejeti poročili o sporih male vrednosti in o podatkih o plačniku
- SDS o noveli zakona o vračanju vlaganj
- Seja Izvršilnega odbora Ženskega odbora SDS Kranj
- Javna predstavitev kandidata za župana občine Kamnik
- Seja Izvršilnega odbora SDS Cerkno
- Konferenca Ženskega odbora SDS Celje