Arhiv novic
- Otvoritev poslanske pisarne Državnega zbora v Izoli
- Dr. Romani Jordan Cizelj podeljen naziv častne občanke občine Prebold
- Obstrukcija članov opozicije na odboru za kulturo, šolstvo in šport neutemeljena
- Velik obisk na javni tribuni o Domu starostnikov v Cerkljah na Gorenjskem
- Letos mineva 14 let, odkar je Slovenija postala samostojna država
- Letni tabor SDS – Lepena 2005
- Dr. Romana Jordan Cizelj uvodna govornica na Forumu o prihodnosti jedrske energije na Balkanu
- Dr. Romana Jordan Cizelj izrazila podporo raziskavam varnosti v EU
- Dr. Romana Jordan Cizelj predstavila Evropsko unijo udeležencem Akademije Jožeta Pučnika
- Dr. Romana Jordan Cizelj o industrijski politiki
- Izjava vodje poslanske skupine Jožeta Tanka o sprejetju rebalansa proračuna
- Mag. Branko Grims o zavrnitvi referendumske pobude glede Zakona o RTVS
- Vodja poslanske skupine Jože Tanko o besedah Pavla Ruparja v DZ
- Dr. Brejc na novinarski konferenci o srečanju Delavske zveze EPP
- Predlog zakona o ukrepih za zmanjšanje onesnaženja okolja s prašnimi delci v zgornji mežiški dolini
- Obravnava predloga zakona o spremembah zakona o osebni izkaznici
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja
- Vladne stranke za zakon o RTVS
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovah
- Predlog zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb
- OO SDS Cerklje organizira javno tribuno na temo »Domovi za starostnike«
- Dobrodelna prireditev MO SDS Murska Sobota
- Prva konstitutivna seja Sveta SDS
- Dr. Romana Jordan Cizelj: Reforma industrijske politike predvsem priložnost za nove države članice ter mala in srednje velika podjetja
- SDS proti predlogu LDS o ukrepih za zmanjšanje onesnaženja okolja s prašnimi delci v Zgornji Mežiški dolini in za spremembe na področju organiziranja šolstva
- Koalicijske stranke podpirajo predlog zakona o RTV Slovenija
- Nagrajenci velikega žrebanja, ki je bilo na 8. kongresu SDS v Portorožu
- Dr. Brejc: »Izid referenduma na Nizozemskem najbrž ni nikogar presenetil.«
- Dr. Brejc zastavil vprašanje komisarju Frattiniju o življenju ljudi ob zunanji meji EU
- Konstitutivna seja Izvršilnega odbora SDS
- 1. seja Izvršilnega odbora SDS v novi sestavi
- Referendum v Franciji ne pomeni odpoved skupni evropski prihodnosti
- Dr. Brejc: »Izid referenduma v Franciji je bil pričakovano razočaranje«
- Izjava dr. Romane Jordan Cizelj ob zavrnitvi Ustavne pogodbe v Franciji
- Dr. Romana Jordan Ciszelj je obiskala Univerzo na Primorskem
- Dr. Romana Jordan Cizelj obiskala Univerzo na Primorskem
- Predlog zakona o dopolnitvi in spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli
- Predlog zakona o spremembi zakona o policiji
- Prenehanje veljavnosti zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije
- Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite Narodne in univerzitetne knjižnice najete za financiranje izgradnje Univerzitetne knjižnice v Ljubljani
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovah
- Nov veter na Novi poti
- 8.kongres SDS
- Ni druge pozitivne rešitve kot pogled naprej
- »Evropa za mlade«
- SDS protestira zaradi pristranske in neuravnotežene uredniške politike TVS
- OO SDS Podčetrtek pripravil uspešno predkongresno konferenco
- Mnenje študentske organizacije ni mnenje celotne populacije študentov
- Pred dnevom EU in ob prvi obletnici vstopa Slovenije v EU ter mnenje o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli
- Novinarska konferenca SDS pred kongresom
- Govor predsednika Vlade RS Janeza Janše
- V Evropskem parlamentu konec zasedanja Odbora za industrijo, raziskave in energijo (ITRE)
- Predkongresna in programska konferenca MO SDS M.Sobota
- Na konferenci in javni tribuni OO SDS Idrija
- Dr. Brejc vložil zahtevo za enakopravno obravnavanje jezikov v EP
- DR. ROMANA JORDAN CIZELJ (SDS/ELS-ED)
- Prva obravnava predloga zakona o RTV Slovenija
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH
- Novinarska konferenca SDS: Zakon o RTV
- SKLEP O SESTAVI IN IMENOVANJU PREDSEDNIKA, PODPREDSEDNIKA TER ČLANOV IN NAMESTNIKOV ČLANOV PREISKOVALNE KOMISIJE
- IMENOVANJE GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE REPUBLIKE SLOVENIJE
- Predkongresna in programska konferenca OO SDS Tržič, 18. 4. 2005
- OBRAVNAVA MEDNARODNE RAZISKAVE TRENDOV ZNANJA MATEMATIKE IN NARAVOSLOVJA TIMSS 2003
- Stališča poslanske skupine SDS o avtocestnem programu 2005
- Programska konferenca OO SDS Cerklje na Gorenjskem
- Čestitka SDS Apostolskemu nunciju ob izvolitvi novega papeža
- Izjava SDS ob smrti Svetega očeta papeža Janeza Pavla II.
- Obravnavo predloga deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU v letu 2005
- AKTA O ODREDITVI PARLAMENTARNE PREISKAVE O POLITIČNI ODGOVORNOSTI NOSILCEV JAVNIH FUNKCIJ V VLADI RS, NA MINISTRSTVU ZA PRAVOSODJE IN VRHOVNEM DRŽAVNEM TOŽILSTVU RS V ZVEZI Z IZVRŠEVANJEM NADZORA PO ZAKONU O DRŽAVNEM TOŽILSTVU, ZA SPREMEMBO ZAKONODAJE IN
- PREDLOGA RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU PREHRANSKE POLITIKE ZA OBDOBJE 2005-2010
- PREDLOG ZAKONA O USTAVITVI DOLOČENIH POSTOPKOV O PREKRŠKIH IN ODPUSTITVI IZVRŠITVE DOLOČENIH KAZNI ZAPORA
- STALIŠČE POSLANSKE SKUPINE SDS O PREDLOGU ZAKONA O ISTOSPOLNI PARTNERSKI ZVEZI, KI GA JE OBRAVNAVAL DZ NA 4. REDNI SEJI
- PREDLOG SPREJEMA AVTENTIČNE RAZLAGE 2. IN 5. TOČKE PRVEGA ODSTAVKA 68. ČLENA IN 84. ČLENA ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
- OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA
- Proslava ob materinskem dnevu
- Premier Janez Janša na vrhu EPP, 22.3.2005
- Planica 2005
- Poslanska vprašanja na 4. redni seji Državnega zbora RS
- Večer spominov na dr. Jožeta Pučnika
- Posvet SDS in Večer spominov na dr. Jožeta Pučnika
- Mala in srednje velika podjetja lažje do evropskih raziskovalnih sredstev
- Ob rojstnem dnevu dr. Jožeta Pučnika
- Predstavniki občinskega odbora Idrija na pogovorih v Državnem zboru RS
- Delavska zveza na 2. redni seji
- Srečanje predsednika SDS s predstavniki CDU in KAS
- OO SDS Podčetrtek predlaga Slavka Drozga za župana
- Dr. Brejc predstavil stališče poslanske skupine EPP-ED do poročila o izmenjavi podatkov izpisanih iz kazenskih evidenc
- 16. seja Sveta SDS in slavnostna akademija ob 16. obletnici SDS
- Krščansko socialni forum
- Novinarska konferenca koalicijskih strank
- Dr. Brejc o programu Komisije: posebno pozornost je treba nameniti učinkoviti javni upravi
- Poslanska vprašanja in pobude na 3. redni seji DZ RS
- GOVOR PREDSEDNIKA NA SLAVNOSTNI AKADEMIJI OB 16. OBLETNICI SDS
- Redna seja Obljubljanske regijske koordinacije
- OO SDS Trbovlje gostil ministra za gospodarstvo mag. Andreja Vizjaka
- Otvoritev poslanske pisarne v Idriji
- Seja Kluba županov SDS in Kluba vodij regijskih klubov svetnikov SDS sta se udeležila ministra dr. Gregor Virant in dr. Ivan Žagar
- Letna konferenca OO SDS Starše
- Dr. Romana Jordan Cizelj sopredsedujoča konferenci