Novice

Zmanjšanje števila zaposlenih v ožji državni upravi

nedelja, 23. 9. 2012

Podatki Ministrstva za javno upravo in pravosodje kažejo, da se je število zaposlenih v ožji državni upravi, torej v ministrstvih (skupaj s policijo in slovensko vojsko), vladnih službah in upravnih enotah, v nekaj zadnjih mesecih zmanjšalo.

V primerjavi s 1. januarjem letošnjega leta, ko je bilo v ožji državni upravi zaposlenih 33.343 javnih uslužbencev, jih je bilo 1. avgusta letos zaposlenih 32.692. V sedmih mesecih letošnjega leta se je tako število zaposlenih zmanjšalo za 2 odstotka oziroma za 651 javnih uslužbencev. V primerjavi s 1. julijem 2009, ko je bilo v ožji državni upravi 34.598 javnih uslužbencev pa se je število zaposlenih zmanjšalo kar za 5,5 odstotka oziroma za 1906 javnih uslužbencev.

Drugačne pa so številke, ki se nanašajo na število zaposlenih v celotnem javnem sektorju, ki poleg ožje državne uprave vključuje javne zavode in druge izvajalce javnih služb na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, kulture, raziskovalnih dejavnosti itn. Zadnji podatki AJPESA kažejo, da je bilo v juliju letos zaposlenih 161.002 oseb, medtem ko je bilo julija 2009 156.558 zaposlenih. V treh letih se je število zaposlenih povečalo za skoraj 3 odstotke oziroma za nekaj manj kot 4.500 oseb.

Ti podatki kažejo, da so omejitve pri zaposlovanju v ožji državni upravi, torej tam, kjer vlada lahko vpliva na dinamiko zaposlovanja, prinesle učinke. V zadnjih letih, še posebej pa v zadnjega pol leta, so bili doseženi opazni rezultati pri racionalizaciji stroškov dela v ožji državni upravi. Cilj vlade v prihodnje bo torej zagotoviti vitkejši, vzdržnejši in predvsem učinkovit sistem dela za celotni javni sektor.

nazaj   Dodaj v