Novice

Mestni odbor SDS Ljubljana: Zoran, mestni blagajni dolgujete 8600 evrov!

torek, 18. 9. 2012

Zoran Janković je spet dokazal, da je po njegovem pravila treba spoštovati – po kavbojsko.

Svoje Mestno redarstvo je izuril, da polni mestno blagajno, kjer se le da, in kolikor se le da. Čeprav smo v Mestnem svetu še pred nedavnim sprejeli t. i. V skupnost usmerjeno strategijo mestnega redarstva, se na terenu tovrstno obnašanje redarjev nikakor ne udejanji. Nedeljski koncert v Stožicah to dokazuje. Mestni redarji so ga pričakali polno opremljeni z vsemi svojimi lisičjimi atributi.

Verjetno so o uspehu nemudoma poročali županu ter se nadejali pohvalnih besed. A se je ta zaradi bojazni pred morebitnim nezadovoljstvom potencialnih volivcev ustrašil, in ukazal odstranitev nameščenih lisic. Tako, po domače.

Sicer ne prvič. Spomnimo samo na posredovanje župana, ko je njegov avto olisičil eden od redarjev v začetku prvega mandata. Ali na prigodo podžupana Koželja, posneto in objavljeno na Youtub-u, ko je poklical mestno redarstvo, da mu je poslušno odstranilo lisice. Pa domnevno brisanje kazni iz evidenc prehitrih voznikov, o čemer so pisali mediji, ter na podlagi česar je bila uvedena tudi kriminalistična preiskava.

Ali sploh lahko župan meritorno odloča, kdo bo kaznovan in kdo ne?  

O nepravilnem parkiranju ter lisičenju v MOL govori Odlok o cestnoprometni ureditvi, predvsem v 46., 48. in 53. členu. Nikjer pa odlok ne predvideva, da o lisičenju oz. odstranitvi lisic odloča župan. To tudi ne bi bilo zakonito, saj potemtakem ne bi potrebovali nobenih zakonov, pravilnikov, odlokov, ker bi o vsem odločala vrhovna hierarhija. Torej Janković.
Odlok je ravno zato zelo jasen. V 3. odstavku 54. člena namreč piše:

»Z globo 200 eurov se kaznuje posameznik, ki samovoljno odstrani priklenjene lisice z vozila.«

Glede na to, da je lisice očitno samovoljno odstranil župan (oz. naročil odstranitev, kar je potrdil tudi sam), je torej Janković v mestno blagajno skladno s 54. členom Odloka dolžan vplačati 43 x 200 evrov, torej natanko 8600 evrov. Glede na to, da se je ta njegov prekršek zgodil ravno pred Stožicami, bo(/je) ta strošek že nekako nevtraliziral.

Mestni odbor SDS zato Mestno redarstvo sprašuje, če bo opravilo ustrezen nadzor nad dejanjem župana Jankovića, kot predvideva 61. člen taistega odloka ('Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev katerih je predpisana globa, opravlja Mestno redarstvo.'), ali pa bo raje 'pokrilo' očitno kršitev župana ter izpad sredstev nadoknadilo z inkasantstvom na drugih lokacijah? Naj spomnimo, da so skladno z zakonom mestni redarji popolnoma samostojni pri svojem delu tako kot so samostojni policisti pri izrekanju mandatnih kazni. Kam bi prišli, če bi izrečene kazni policistov preklical kar generalni direktor policije ali celo minister?

nazaj   Dodaj v