Novice

Po štirih letih končno odstranjeni moteči betonski otoki in sproščen promet na območju CP LOG

petek, 14. 9. 2012

Na ostalih čelnih avtocestnih postajah bodo odstranjeni do konca leta.

Po desetih dneh so zaključena preureditvena dela na CP Log, ki zagotavljajo večjo pretočnost prometa in večjo prometno varnost. Na ministrstvu pričakujemo, da bo stroka spremljala odvijanje prometa in na tej osnovi postopno odpravila sedanje omejitve hitrosti.    

Prvi rezultati kažejo, da je po preureditvi pretočnost prometa skozi cestninsko postajo Log bistveno boljša, predvsem pa bolj varna. Po preureditvi gre na območju bivše CP LOG v delu, ki ga uporabljajo vinjetna vozila za odprti del AC, zato kontrola hitrosti s fizično prisotnostjo Policije ni mogoča oziroma bi celo pomenila povečanje nevarnih situacij. Od uporabnikov avtoceste pa pričakujemo, da  bodo hitrost prilagodili omejitvam in s tem zagotovili varno in tekoče odvijanje prometa .      

Betonski otoki na CP so štiri leta nerazumno ovirali uporabnike slovenskih avtocest, saj bi morali biti odstranjeni ob uvedbi vinjet, torej že poleti 2008. Največja odgovornost, da se to ni zgodilo, je na bivši upravi in bivšem nadzornem svetu DARS-a, ki sta delovala v nasprotju z interesi uporabnikov avtocest in s pretiranimi ocenami o višini stroškov za odstranitev motečih ovir, preprečevala njihovo odstranitev. Na CP Log se je pokazalo, da so bile ocenjene vrednosti odstranitve 30 - krat višje od dejanskih stroškov odstranitve.

Naslednja cestninska postaja, ki bo preurejena na enak način, je CP Torovo. Preurejena naj bi bila predvidoma do 10. oktobra. V skladu s časovnico bo do konca leta sledila še preureditev ostalih čelnih cestninskih postaj.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

nazaj   Dodaj v