Novice

Vpliv mobilne telefonije na pojav raka na možganih

sreda, 15. 2. 2012

Slovenska poslanka v Evropskem parlamentu dr. Romana Jordan je na Evropsko komisijo naslovila vprašanje o povezavi med rabo mobilnih telefonov in boleznijo raka.

Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije je maja 2011 radiofrekvenčna elektromagnetna polja uvrstila med morebitno rakotvorna za ljudi in izrazila mnenje, da bi bilo mogoče večje tveganje za nastanek raka možganov povezati z uporabo brezžičnih telefonov. Število uporabnikov mobilnih telefonov narašča, zlasti med mladimi in otroki. Študija uporabe mobilnih telefonov je na primer pokazala 40 % večje tveganje za maligno obliko raka možganov pri uporabnikih, ki najpogosteje uporabljajo mobilne telefone, pri čemer so v to skupino razvrščeni tisti, ki so deset let telefonirali približno 30 minut na dan. Na podlagi teh dejstev je dr. Romana Jordan skupaj s tremi drugimi poslanci Evropskega parlamenta na Evropsko komisijo naslovila vprašanja o ukrepanju na tem področju, odgovor Komisije pa komentirala: »Glede na to, da se informacijske tehnologije izjemno širijo, njihova uporaba je vedno večja, saj ljudje vedno več časa preživijo ob telefonu, ter ob nižanju starosti uporabnikov, med katerimi je vedno več otrok, so previdnostni ukrepi še kako potrebni. Zato pozdravljam nadaljevanje študij in ocene vpliva.«
 
Komisija je namreč zaprosila Znanstveni odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja, da do konca leta 2012 pripravi novo posodobitev ocene morebitnih učinkov elektromagnetnih polj na zdravje. Mejne vrednosti izpostavljenosti, predlagane v Priporočilu Sveta 1999/519/ES, temeljijo na smernicah Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP) iz leta 1998. Znanstveno veljavnost teh smernic redno ocenjujejo različni pristojni znanstveni odbori EU. Evropski standardi so na tem področju sicer že urejeni z direktivo 1999/5/ES in 2006/95/ES, Komisija pa bo morala zakonodajo posodobiti, če bo ugotovljena potreba na podlagi novih znanstvenih dognanj.
 
Pisno vprašanje poslancev in pisni odgovor Komisije prilagamo v priponki. 

nazaj   Dodaj v  
Pripeti dokumenti