mag. Andrej Vizjak


Arhiv

Mag. Andrej Vizjak, rojen 6. avgusta 1964 v Brežicah, še vedno stanujoč v rojstnem kraju, je po končani gimnaziji v Brežicah zaključil tudi podiplomski študij na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani in dosegel naziv magister elektrotehnike.

Njegova prva zaposlitev je bila v tovarni Litostroj v Ljubljani. Nato je kot mladi raziskovalec delal na Institutu Jožef Stefan. Tam je sodeloval pri razvojno raziskovalnih projektih s področja računalniške avtomatizacije industrijskih procesov za potrebe tovarne celuloze in papirja Videm Krško.
Leta 1994 se je kot inšpektor za delo zaposlil na Inšpektoratu RS za delo v enoti Krško. V letu 2000 je bil državni sekretar za področje zaposlovanja na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije.
Leta 2000 je bil na volitvah v državni zbor izvoljen za poslanca in bil vodja poslanske skupine SDS. Želja po aktivnem sooblikovanju boljših razmer v domači občini in uveljavitev občine Brežic in regije Posavje v slovenskem prostoru so ključni razlogi, da je leta 2002 sodeloval tudi na lokalnih volitvah in bil izvoljen za župana Občine Brežice.  Decembra leta 2004 je bil imenovan za ministra za gospodarstvo Republike Slovenije. Po štiriletnem mandatu vodenja gospodarskega resorja, je bil leta 2008 ponovno izvoljen v Državni zbor, kjer sedaj vodi Komisijo za nadzor javnih financ. Poslanec mag. Andrej Vizjak je tudi član občinskega sveta občine Brežice.

Vsakodnevno potuje na delo v Ljubljano, zato so tisti trenutki, ki jih preživi z družino še kako dragoceni. V prostem času se ljubiteljsko ukvarja z vinogradništvom in z družino obdeluje vinograd svojih prednikov. 

Tel.: 01/478 9530
E-pošta: andrej.vizjak@sds.si

Članstvo v delovnih telesih

Predsednik Komisije za nadzor javnih financ.

Član:

  • Odbora za finance
  • Odbora za gospodarstvo
  • Mandatno-volilne komisije


Poslanske pisarne


Poslanska pisarna Brežice, Cesta prvih borcev 24 a, 8250 Brežice
Uradne ure: vsak ponedeljek od 9.00 - 12.00 ure
    
Poslanska pisarna Sevnica, Glavni trg 11, Sevnica
Uradne ure: vsak prvi in tretji ponedeljek od 15.00 - 18.00 ure